نامگذاري خياباني در تهران به نام دکتر علي اکبر فرهنگي

تصویر ندارد

عظیم بابایی شهردار منطقه شش شهرداري تهران با اعلام این خبر گفت : با درخواست دانشجویان مقطع دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات و پیگیری های صورت گرفته توسط شهرداری منطقه ۶ و تصویب شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هفتادو هفتمین جلسه شورای شهر تهران، اعضای شورا با تغییر نام …


زندگینامه پروفسور علی اکبر فرهنگی

علی اکبر فرهنگی در سال ۱۳۲۱ در شهر طالقان دیده به جهان گشود. وی از آغاز جوانی به مطالعه و تحصیل در رشته‌‌های گوناگونی وارد شد و از دانش و ادبیات گرفته تا علوم دینی و سپس زبان، مدیریت، جامعه‌شناسی، اقتصاد و ارتباطات را مطالعه و تحصیل کرد و در دو زمینه متفاوت، دو دکترا ...

علی اکبر فرهنگی در سال ۱۳۲۱ در شهر طالقان دیده به جهان گشود. وی از آغاز جوانی به مطالعه و تحصیل در رشته‌‌های گوناگونی وارد شد و از دانش و ادبیات گرفته تا علوم دینی و سپس زبان، مدیریت، جامعه‌شناسی، اقتصاد و ارتباطات را مطالعه و تحصیل کرد و در دو زمینه متفاوت، دو دکترا …