نامگذاري خياباني در تهران به نام دکتر علي اکبر فرهنگي

تصویر ندارد

عظیم بابایی شهردار منطقه شش شهرداري تهران با اعلام این خبر گفت : با درخواست دانشجویان مقطع دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات و پیگیری های صورت گرفته توسط شهرداری منطقه ۶ و تصویب شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هفتادو هفتمین جلسه شورای شهر تهران، اعضای شورا با تغییر نام …